Αφροδίτη Τσιάρα

Πτυχιούχος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, καθώς και συνεργάτις του Κέντρου Σημειολογίας Θεάτρου. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια-ημερίδες, ενώ έχει συμβάλλει ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στην διοργάνωση των Συνεδρίων «Φιλοσοφία και Κοσμολογία» που οργανώνουν επί σειρά ετών η Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Έχει επιμεληθεί τόμους πρακτικών των εν λόγω συνεδρίων.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

α) Σε τόμους συνεδρίων

  1. Τσιάρα, Α. (2013). “Σταθμοί στην ιστορία της ονοματοδοσίας των αστερισμών”, Tόμος Πρακτικών του Επιστημονικού Συνεδρίου “Φιλοσοφία και Κοσμολογία”, Οργάνωση: Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας – Ένωση Ελλήνων Φυσικών – Ελληνική Εταιρεία Φιλοσοφικών Μελετών, Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, 7-8 Μαρτίου 2012, Εκδόσεις Αιγηϊς, Πειραιάς 2013, σ. 127.
  2. Τσιάρα, Α. (2015)“Η σημασία και η επίδραση του Ύδατος στη ζωή των Ελλήνων μέσα από την παράδοση’ Τόμος Πρακτικών, Ξενοδοχείο President, Αθήνα, Τόμος Πρακτικών 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αισθητικής και Κοσμετολογίας, 18-19 Οκτωβρίου 2014, Ξενοδοχείο President, Αθήνα (προσκεκλημένος ομιλητής) Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής, Ελληνική έκδοση, σσ. 115-120.
  3. Τσιάρα, Α. (2014)“Χρειαζόμαστε την τέχνη σήμερα;” Εσπερίδα με θέμα «Φιλοσοφία-Τέχνη-Φυσική». Οργάνωση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Κέντρο Σημειολογίας Θεάτρου, Aegean College, Αθήνα, Αμφιθέατρο Aegean College, 31/10/2014 (τα πρακτικά είναι υπό έκδοση).

β) Σε περιοδικά με κριτές

  1. Τσιάρα, Α. Κ. Καλαχάνης, ,“Η κριτική της Φυσικής Φιλοσοφίας στις «Νεφέλες» του Αριστοφάνους” Θεατρογραφίες, Κέντρο Σημειολογίας Θεάτρου του Πανεπιστημίου Αθηνών, τεύχος 18, 2013, σσ. 18-25.
  2. Tsiara, A. Panou, E. Kalachanis, K. “The Name-Giving of Constellations: Milestones in their History” Journal Al Mukhatabat, Logique, Epistimologie, Philosophie Analytique, No 10, April 2014 pp.168-175.
  3. Τσιάρα, Α. (2014). “Από την νόηση στην παράσταση: μία προσέγγιση με βάση την πλατωνική Θεωρία των Ιδεών” Θεατρογραφίες, Κέντρο Σημειολογίας Θεάτρου.
  4. Τσιάρα, Α. (2015). “Η υπέρβαση των ανθρωπίνων ορίων από τον Οιδίποδα και την Αντιγόνη ” Θεατρογραφίες, Κέντρο Σημειολογίας Θεάτρου, σσ. 16-19.