Κωνσταντίνος Καλαχάνης

Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής –Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ Φιλοσοφίας με θέμα της διατριβής «Περί του παραδείγματος και της εικόνος, στο έργο του Ιωάννου Φιλοπόνου». Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο αντικείμενο «Περιβάλλον και Υγεία, διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία» στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει το μάθημα «Βιοηθική». Επίσης διδάσκει το μάθημα «Καρκίνος και Περιβάλλον» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών “Νεοπλασματική νόσος στον άνθρωπο: Διάγνωση, σύγχρονη θεραπεία και έρευνα ”. Από το 2012 είναι άμισθος επιστημονικός συνεργάτης του τομέα Αστροφυσικής-Αστρονομίας-Μηχανικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται η Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Αστρονομίας, η Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία, η Βιοηθική και η Κοσμολογία Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, καθώς και σε πρακτικά συνεδρίων, ενώ έχει επιμεληθεί και τόμους πρακτικών συνεδρίων.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Kalachanis , K. Theodossiou, E. Panou, E. Manimanis, V. and Kostikas, I. (2013). “The
  perception of time by humans according to John Philoponus and its relation with the
  Theory of Special and General Relativity” International Journal of Humanities and Social
  Sciences (IJHSS)
  Vol. 3 No. 20; December 2013, pp.279-285.Available On Line
 • Theodossiou, E. Kalachanis, K. V.N. Manimanis and M.S Dimitrijevic, (2012). “From the
  Cosmogonical Chaos of Ancient Greek Philosophical Thought to the Chaos Theory of
  Modern Physics”. Journal Facta Universatis, University of Nis, Serbia, Series Philosophy,
  Sociology, Psychology and History, Vol. 11, No 2, , pp. 211-221. Available On Line
 • Kalachanis, K. Panou, E. Theodossiou, E. Kostikas, I. Manimanis, V. and Dimitrijevic, M.
  (2015). “The cosmic system of the pre-Socratic philosopher Anaximenes and stars and
  their formation” Bulgarian Astronomical Journal, Volume 23, 2015.
  Available On Line
 • Kalachanis, K. & Michailidis, J. (2015). “The Hippocratic View on Humors and Human
  Temperament”, European Journal of Social Behaviour, Volume 2 Issue 2, 1-5, 2015
  Available On Line
 • Καλαχάνης, Κ. (2015). “Από τον αιθέρα στην σκοτεινή ύλη” Σωκράτης, Διεθνής
  Επιστημονική Επιθεώρησις Αρχαίας Ελληνικής, Φιλοσοφίας, τεύχος 1, Διεθνής
  Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, σσ.121-130.
 • Panou, E., Kalachanis, K., Theodossiou, E., Kostikas, I. , Manimanis. V.N. and Dimitrijević, M.
  (2015). “On the unity of the elements of nature in Empedocles”. Publications of the
  Astronomical Society of Bulgaria, 1, 2015.
  Available On Line
 • Καλαχάνης, Κ. Πάνου, Ε. (2016). “Η συνεισφορά των φιλοσόφων της Μιλήτου στην
  Αστρονομία” Φιλοσοφική Επιθεώρηση “Φιλοσοφείν” τεύχος 13, 1/2016, σσ. 87-98.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ